• مرحله اول : اجرای برنامه bootstraploader موجود در حافظه ROM. برنامه

 

فوق ، مشتمل بر مجموعه ای از دستورالعمل به منظور تست سخت افزار و مقداردهی اوليه IOS برای انجام وظايف محوله می باشد
 

  • مرحله دوم : يافتن محل ذخيره IOS . فيلد بوت ريجستر پيكربندی، مكان ذخيره IOS را تعيين می نمايد . در صورتی كه مشخص شده باشد كه می بايست IOS از طريق حافظه فلش در حافظه مستقر گردد ولی IOS در حافظه فلش موجود نباشد ،‌ يك نسخه از IOS با امكانات محدودتر از طريق حافظه ROM در حافظه مستقر خواهد شد

 

  • مرحله سوم : استقرار IOS image در حافظه . در اين مرحله IOS در حافظه مستقر می گردد . پس از استقرار IOS در حافظه و عملياتی شدن آن ، ليستی از عناصر سخت افزاری و نرم افزاری موجود بر روی نمايشگر ( كامپيوتر و يا ترمينال ) نمايش داده می شود .

 

  • مرحله چهارم : استقرار فايل پيكربندی در حافظه و اجرای دستورات آن . در اين مرحله فايل پيكربندی ذخيره شده در حافظه NVRAM ،‌ درون حافظه اصلی قرار گرفته و دستورات آن يكی پس از ديگری اجراء می‌ گردند

 

  • مرحله پنجم : فعال شدن Setupmodeدر صورتی كه IOS بگونه ای تنظيم شده باشد كه وی را ملزم به استقرار فايل پيكربندی از طريق يك سرويس دهنده TFTP و يا NVRAM نمايد ولی در عمل فايل پيكربندی در هيچيك از مكان های اشاره شده موجود نباشد ، روتين automated setup مقداردهی اوليه می گردد . در اين mode امكانات و تسهيلات لازم برای نصب حداقل پيكربندی مورد نياز در اختيار مديريت شبكه گذاشته می شود . در setup mode ، پاسخ های پيش فرض بين علامت [] نشان داده شده و پس از فشردن كليد Enter ،‌ گزينه پيش فرض انتخاب می گردد .

 

چراغ های LEDs

 

در زمان راه اندازی روتر ، هر LED موجود با توجه به رسالت خود می تواند اطلاعات مفيدی را ارائه نمايد . مثلا” LED مربوط به اينترفيس ها ، وضعيت هر اينترفيس را نشان خواهد داد . در صورتی كه اينترفيس فعال و به درستی متصل شده باشد ولی LED آن خاموش است ، ممكن است برای اينترفيس يك مشكل خاص ايجاد شده باشد