ويژگی نرم افزار IOS
 

شركت سيسكو تاكنون نسخه های متفاوتی از نرم افزار IOS را پياده سازی نموده است . هر image دارای ويژگی های مختص به خود می باشد .عليرغم تنوع بسيار گسترده IOS images برای دستگاه های سيسكو ، ساختار اوليه دستورات پيكربندی در آنان مشابه می باشد و در صورت كسب مهارت لازم به منظور پيكربندی و اشكال زدائی يك دستگاه خاص ، می توان از تجارب موجود در ارتباط با ساير دستگاه ها نيز استفاده نمود اسامی در نظر گرفته شده برای هر يك از نسخه های IOS از سه بخش عمده تشكيل می گردد
 

  • محيطی كه image بر روی آن اجراء می گردد

 

  • ويژگی منحصربفرد mage

 

  • محل اجراء image و وضعيت فشرده بودن آن

 

با استفاده از Cisco Software Advisor می توان ويژگی های خاصی از IOS را انتخاب نمود . نرم افزار فوق يك ابزار محاوره ای است كه پس از نمايش وضعيت موجود ، امكان انتخاب گزينه هائی متناسب با واقعيت های شبكه را فراهم می نمايد
 

يكی از مهمترين مواردی كه در زمان انتخاب يك IOS image جديد می بايست به آن توجه گردد ، سازگاری آن با حافظه فلش و RAM است . نسخه های جديدتر عموما” دارای امكانات بيشتری بوده و به حافظه بيشتری نيز نياز خواهند داشت . با استفاده از دستور Show version می توان وضعيت image موجود و حافظه فلش را مشاهده نمود . قبل از نصب يك نسخه جديد از نرم افزار IOS ، می بايست وضعيت حافظه آن به منظور اطمينان از وجود ظرفيت كافی ، بررسی گردد
 

برای مشاهده ميزان حافظه RAM ،‌ از دستور Show version استفاده می گردد :
 

برای مشاهده ميزان حافظه فلش می توان از دستور Show flash استفاده نمود
 

 

 

راه اندازی اوليه روتر روتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارای عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد شخصی نظير پردازنده ، حافظه ، خطوط داده و اينترفيس های مختلف ورودی و خروجی است. روترها نيز همانند كامپيوترها كه برای اجرای برنامه ها به يك سيستم عامل نياز دارند ، از خدمات يك سيستم عامل در ابعاد گسترده استفاده می نمايند
 

فرآيند راه اندازی روتر با استقرار برنامه Bootstrap ، سيستم عامل و يك فايل پيكربندی در حافظه آغاز می گردد . در صورتی كه روتر نتواند يك فايل پيكربندی را پيدا نمايد ، Setup mode فعال و پس از اتمام عمليات در اين mode ،‌ می توان يك نسخه backup از فايل پيكربندی را در حافظه NVRAM ذخيره نمود.
 

هدف از اجرای روتين های راه انداز نرم افزار IOS ، راه اندازی و آغاز فعاليت های يك روتر می باشد . بدين منظور لازم است عمليات زير توسط روتين های راه انداز انجام شود :
 

  • حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار روتر

 

  • يافتن و استقرار نرم افزار IOS در حافظه

 

يافتن و بكارگيری فايل پيكربندی راه انداز و يا ورود به setup mode
 

پس از روشن كردن روتر ، در اولين اقدام برنامه ای موسوم به POST ( برگرفته از power-on self-test ) اجراء می گردد. برنامه فوق در حافظه ROM ذخيره و مشتمل بر روتين هائی است كه تمامی عناصر سخت افزاری روتر نظير پردازنده ، حافظه و پورت های اينترفيس شبكه را بررسی و تست می نمايد .
 

پس از حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار ،‌ فرآيند راه اندازی روتر بر اساس مراحل زير دنبال می شود