مقالات و پایان نامه ها

پروتکل

پروتکل :   برای برقراری ارتباط بین رایانه ها ی سرویس گیرنده و سرویس دهنده قوانین کامپیوتری برای انتقال ودریافت داده مشخص شده اند که به قرارداد یا پروتکل موسومند. این قرارداد ها وقوانین بصورت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

توپولوژی اتوبوسی ” BUS”-توپولوژی توری Mesh”” – توپولوژی درختی “Tree”

در یک شبکه خطی چندین کامپیوتر به یک کابل بنام اتوبوسی متصل می شوند. در این توپولوژی ، رسانه انتقال بین کلیه کامپیوتر ها مشترک است. یکی از مشهورترین قوانین نظارت بر خطوط ارتباطی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ریخت شناسی شبکه ” Net work Topology”-توپولوژی حلقوی ” Ring”

ریخت شناسی شبکه ” Net work Topology”   توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال کامپیوتر ها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه ، قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مدل های شبکه-مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده

مدل های شبکه: در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده (Server) کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شبکه کامپیوتری چیست ؟

اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده ادامه مطلب…

By 92, ago